นักเคลื่อนไหวเรียกร้องสิทธิมนุษยชนในพม่า

ชื่อโครงงาน : สิทธิมนุษยชน
ผู้จัดทำ : นางสาวเจนจิรา คงแหลม ชั้น ม.5/1 เลขที่ 18
ครูผู้สอน : ครูคเชนทร์ กองพิลา

คำถามเกี่ยวกับโครงงาน
1.องค์การสหประชาชาติซึ่งเป็นองค์การโลกที่จะคุ้มครองมนุษยชาติอย่างไร
2.สมัชชาสหประชาชาติได้มีมติเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๕ ให้ร่างตราสารสิทธิมนุษยชนขึ้น ๒ ฉบับ ซึ่งส่งผลต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างไร

ที่มาและความสำคัญ
          สิทธิมนุษยชน คือ สิทธิของมนุษย์ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่ว่าจะเป็นสิทธิทางสังคม ทางด้านการศึกษา ด้านวัฒนธรรม และด้านอื่น ๆ ที่ทุกคนสามารถมีส่วนร่วมและสามารถออกความคิดเห็นได้ แต่ในปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้ามามีบทบาทในสังคมมาก คนที่มีความรู้น้อยจะถูกหลอกได้ง่ายและนำไปสู่การถูกล่วงละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน

วัตถุประสงค์

– เพื่อศึกษาหลักสิทธิมนุษยชน ความหมายและความสำคัญ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน กฎหมายเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิ ประเภทของสิทธิมนุษยชน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน

– เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

– เพื่อให้ผู้ที่เข้ามาศึกษานำความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเป็นแนวทางในการดำรงชีวิตต่อไป

วิธีใส่ตัวหนังสือในโปรแกรม Windows Movie Maker

วิธีทำ
1. ในระหว่างที่เพื่อนๆ กำลังตกแต่งคลิป(ต่อจากบทความตอนที่แล้ว) ให้คลิกที่เมนู Make titles or credit ดังรูปค่ะ

2. ก็จะมีตัวเลือกวิธีใส่ตัวหนังสือในคลิปวิดีโออยู่ 5 วิธี ดังรูป

อธิบายได้ดังนี้ค่ะ
Add title at the beginning of the movie : ให้ตัวหนังสือก่อนที่วิดีโอจะเล่น
Add title before the selected clip in the timeline : ให้ตัวหนังสือให้แสดงก่อนคลิปย่อยที่เลือก
Add title on the selected clip in the timeline : ให้ตัวหนังสือแสดงบนคลิปย่อยที่เลือก
Add title after the selected clip in the timeline : ให้ตัวหนังสือให้แสดงหลังคลิปย่อยที่เลือก
Add title at the beginning of the movie : ให้ตัวหนังสือหลังที่วิดีโอจะเล่น

3. จากข้อที่ 2 หลังจากเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งเรียบร้อย ก็ให้เพื่อนๆ พิมพ์ตัวหนังสือที่ต้องการแสดงเข้าไปได้เลยค่ะ ช่องบนเป็นเหมือนหัวข้อ ส่วนช่องล่างเป็นเหมือนคำอธิบายหรือขยายความ

4. ก็แสดงตัวอย่างในส่วน Preview ดังรูปค่ะ

5. เราสามารถเลือกลักษณะของ animation ของตัวหนังสือได้ โดยคลิก Change the title animation

6. ซึ่งก็มีให้เลือกหลายแบบดังรูปค่ะ

7. สามารถปรับเปลี่ยน font ได้โดยคลิกที่ Change the text font and color

8. มีรูปแบบตัวหนังสือให้เราเลือกมากมาย

Webmaster
ไทยคลิป : ชุมชนคนรักคลิปวิดีโอ
ข้อมูลจาก : http://www.thaiclip.com/blog/?p=59

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!