ประเภทของสิทธิมนุษยชน แบ่งได้ 5 ประเภท ทั้งนี้ เป็นไปตาม Universal Declaration of Human Rights ได้แก่

        1. สิทธิพลเมือง (Civil Rights) ได้แก่ สิทธิในชีวิตและร่างกาย เสรีภาพและความมั่นคงในชีวิต ไม่ถูกทรมาน ไม่ถูกทำร้ายหรือฆ่า สิทธิในความเสมอภาคต่อหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะได้รับสัญชาติ เป็นต้น

        2. สิทธิทางการเมือง (Political Rights) ได้แก่ สิทธิในการมีส่วนร่วมกับรัฐในการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์สาธารณะ เสรีภาพในการรวมกลุ่มเป็นพรรคการเมือง เสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ สิทธิการเลือกตั้งอย่างเสรี

        3. สิทธิทางสังคม (Social Rights) ได้แก่ สิทธิการได้รับการศึกษา สิทธิการได้รับหลักประกันด้านสุขภาพ ได้รับการพัฒนาบุคลิกภาพอย่างเต็มที่ ได้รับความมั่นคงทางสังคม มีเสรีภาพในการเลือกคู่ครอง และสร้างครอบครัว เป็นต้น

        4. สิทธิทางเศรษฐกิจ (Economic Rights) ได้แก่ สิทธิการมีงานทำ ได้เลือกงานอย่างอิสระ และได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม สิทธิในการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน เป็นต้น

         5. สิทธิทางวัฒนธรรม (Cultural Rights) ได้แก่ การมีเสรีภาพในการใช้ภาษาหรือสื่อความหมายในภาษาท้องถิ่นของตน มีเสรีภาพในการแต่งกายตามวัฒนธรรม การปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นของตน การปฏิบัติตามความเชื่อทางศาสนา การพักผ่อนหย่อนใจทางศิลปวัฒนธรรมและการบันเทิงได้โดยไม่มีใครมาบีบบังคับ เป็นต้น

แหล่งข้อมูล : http://learners.in.th/blog/right/257357

4 Responses to “ประเภทของสิทธิมนุษยชน”

 1. panraweetud Says:

  เท่าที่อ่านมามนุษย์เรามีสิทธิเยอะจังเลย
  แต่เอาเข้าจริงๆ ปัจจุบันบางคนไม่เห็นได้รับสิทธิอะไรเลย

  1. noojennn Says:

   ก้อเพราะว่าบางคนไม่มีโอกาศในการเรียนหนังสือเลยไม่รู้ว่าตัวเองมีสิทธิในการดำรงชีวิตอยู่ค่ะ

 2. lovehonggi Says:

  ประเภทของสิทธิมนุษยชนจะมี
  สิทธิพลเมือง
  สิทธิทางการเมือง
  สิทธิทางสังคม
  สิทธิทางเศรษฐกิจ
  สิทธิทางวัฒนธรรม
  ซึ่งสิทธิทั้ง5ประเภทนี้ทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกร้องได้เมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรม

 3. prarisa Says:

  คุ้มครองได้ทั่วถึงดี แต่ก็มีหลายคนที่ไม่เคารพสิทธิ์ของคนอื่น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s